Usługi i profilaktyka

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznych i szpitali.
Usługi medyczne wykonywane są w ramach NFZ jak i odpłatnie

Opieka lekarsko – pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek - Wójtowicz kardiolog.
Poradnia posiada własne zaplecze diagnostyczne. Konsultacje i badania diagnostyczne wykonywane w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Kontakt z nami:

NZOZ ASKLEPIOS PNDK
ul. Sonaty 6d
02-744 Warszawa
tel./fax. 22 843 84 04
www.asklepios.waw.pl
e-mail:asklepios2@poczta.onet.pl

EKG wysiłkowe jest badaniem wykonywanym na specjalnej bieżni lub na rowerze tzn. cyklometrze rowerowym. Celem badania jest ocena ukrwienia mięśnia sercowego. Wykonujemy go w celu diagnostyki i różnicowania bólów w klatce piersiowej, inaczej mówiąc aby zweryfikować czy bóle, które występują u pacjenta mają tło wieńcowe, czy są innego pochodzenia tzn. niecharakterystyczne. W czasie próby pacjent wykonuje wysiłek fizyczny odpowiednio dozowany.

W wyposażeniu naszego Centrum jest cyklometr rowerowy Schillera - wysiłkiem jest jazda na rowerze, ze wzrastającym obciążeniem na pedały. Początkowo jest to jazda jak na terenie płaskim, a następnie stopniowo przechodzi się na teren coraz bardziej górzysty.

Staramy się tak przyśpieszyć czynność serca by osiągnąć tzw. limit tętna, przy którym mogą się pojawić zmiany niedokrwienne w EKG. Zapis EKG jest ciągły na monitorze. W każdej chwili możemy wykonać zapis na papierze. Ocena zapisu jest komputerowa, ale dodatkowo każdorazowo sprawdzana przez lekarza.

Ponieważ badanie wiąże się niekiedy z dużym wysiłkiem fizycznym nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do tego badania.

Przeciwwskazania do próby wysiłkowej:

O celowości próby wysiłkowej powinien wypowiedzieć się lekarz. Całe badanie trwa kilka minut. Przed wykonaniem testu wysiłkowego należy przedłożyć wynik aktualnego badania EKG spoczynkowego, ewentualnie USG serca (tzw. "echo serca"), badanie EKG HOLTER lub poprzednie EKG wysiłkowe jeżeli było ono wykonywane.

Test wysiłkowy nie powinien być wykonywany na czczo i korzystniej jest jeżeli jest wykonywany w pierwszej połowie dnia, po lekkim śniadaniu. Jeżeli pacjent aktualnie przyjmuje jakieś leki powinien o tym poinformować lekarza (najlepiej wypisać wcześniej nazwy przyjmowanych leków).

Jesteś naszym: 141937 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt