Usługi i profilaktyka

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznych i szpitali.
Usługi medyczne wykonywane są w ramach NFZ jak i odpłatnie

Opieka lekarsko – pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek - Wójtowicz kardiolog.
Poradnia posiada własne zaplecze diagnostyczne. Konsultacje i badania diagnostyczne wykonywane w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Kontakt z nami:

NZOZ ASKLEPIOS PNDK
ul. Sonaty 6d
02-744 Warszawa
tel./fax. 22 843 84 04
www.asklepios.waw.pl
e-mail:asklepios2@poczta.onet.pl

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta w naszej przychodni 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek – specjalista – kardiolog. Długoletni pracownik Kliniki Kardiologii AM w Warszawie prowadzonej przez Prof. K. Ilmurzyńską. Poradnia Kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia.

Wykonywane usługi:

Personel poradni kardiologiocznej

Usługi i profilaktyka

WEKTOKARDIOGRAFIA  jest nową ( wspomagającą ) metodą badań w diagnostyce kardiologicznej opracowaną w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego. Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu. (więcęj...)

BADANIE EKG Badanie Ekg wykonywane w spoczynku jest jednym z pierwszych badań dodatkowych zlecanych przez lekarza, który podejrzewa u Pacjenta zaburzenia pracy serca. Jest to niedrogie badanie nieinwazyjne pozwalające na wstępną ocenę pracy serca. Należy jednak pamiętać, że badanie to ma ograniczoną wartość diagnostyczą i raczej potwierdza obecność nieprawidłowości niż je wyklucza. Innymi słowami - prawidłowy zapis EKG nie wyklucza obecności choroby natomiast stwierdzenie zaburzeń elektrycznej pracy serca częściej (choć także nie zawsze) jest związane z jego chorobą. (więcęj...)

24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego. (więcęj...)

EKG WYSIŁKOWE  EKG wysiłkowe jest badaniem wykonywanym na specjalnej bieżni lub na rowerze tzn. cyklometrze rowerowym. Celem badania jest ocena ukrwienia mięśnia sercowego. Wykonujemy go w celu diagnostyki i różnicowania bólów w klatce piersiowej, inaczej mówiąc aby zweryfikować czy bóle, które występują u pacjenta mają tło wieńcowe, czy są innego pochodzenia tzn. niecharakterystyczne. (więcęj...)

ECHO SERCA (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości.
ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. (więcęj...)

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE  Nadciśnienie tętnicze jest chorobą bardzo rozpowszechnioną. Głównymi czynnikami ryzyka są: wiek powyżej 60 lat (szacuje się, że po 65. roku życia nadciśnienie występuje w Polsce u ok. 50% osób), płeć męska, obciążenie rodzinne, cukrzyca typu 2, zaburzenia przemiany lipidów i palenie papierosów. Nadciśnieniu sprzyja też otyłość, nadużywanie alkoholu i zmniejszona aktywność fizyczna. (więcęj...)

Jesteś naszym: 143803 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt