Usługi i profilaktyka

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznych i szpitali.
Usługi medyczne wykonywane są w ramach NFZ jak i odpłatnie

Opieka lekarsko – pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek - Wójtowicz kardiolog.
Poradnia posiada własne zaplecze diagnostyczne. Konsultacje i badania diagnostyczne wykonywane w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Kontakt z nami:

NZOZ ASKLEPIOS PNDK
ul. Sonaty 6d
02-744 Warszawa
tel./fax. 22 843 84 04
www.asklepios.waw.pl
e-mail:asklepios2@poczta.onet.pl

OFERTA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

  1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.
  2. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
  3. Wydawanie orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku.

Podstawowy pakiet badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) obejmuje:

  1. Wywiad zawodowy.
  2. Wywiad chorobowy.
  3. Badanie przedmiotowe.
  4. Orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Badania wykonywane są odpłatnie.

Jesteś naszym: 143809 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt