Usługi i profilaktyka

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznych i szpitali.
Usługi medyczne wykonywane są w ramach NFZ jak i odpłatnie

Opieka lekarsko – pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek - Wójtowicz kardiolog.
Poradnia posiada własne zaplecze diagnostyczne. Konsultacje i badania diagnostyczne wykonywane w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Kontakt z nami:

NZOZ ASKLEPIOS PNDK
ul. Sonaty 6d
02-744 Warszawa
tel./fax. 22 843 84 04
www.asklepios.waw.pl
e-mail:asklepios2@poczta.onet.pl

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Wybierając naszą przychodnię, która posiada umowę z NFZ, pacjent wybiera lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarkę. Potwierdzeniem wyboru jest złożenie deklaracji (druk dostępny w przychodni i na naszej stronie internetowej). Deklaracja zawiera podstawowe dane pacjenta - m.in. imię i nazwisko, adres i numer PESEL.

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, sposobach leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta na zabiegi rehabilitacyjne, do poradni specjalistycznych i szpitali. Wystawiają wnioski na leczenie uzdrowiskowe, na niektóre środki pomocnicze i zaopatrzenie ortopedyczne. Wykaz badań diagnostycznych, do których uprawniony jest pacjent w ramach podstawowej opieki umieszczony jest w przychodni jak i na naszej stronie internetowej. W razie konieczności skierowania pacjenta do specjalisty, lekarz przed pierwszą konsultacją zleca wykonanie badań diagnostycznych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
Opieka pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru pielęgniarki środowiskowej . Pielęgniarka środowiskowa - zajmuje się opieką pielęgniarską w miejscu zamieszkania pacjenta w sytuacji, gdy z przyczyn zdrowotnych lub stanu ogólnego pacjent nie może sam dotrzeć do przychodni. Pielęgniarka środowiskowa w domu pacjenta wykonuje również niektóre zabiegi jak np. iniekcje.
Leczenie specjalistyczne

Bez skierowania od lekarza POZ można skorzystać z porady lekarza specjalisty:

Skierowanie nie jest wymagane u osób:

Skierowanie nie jest wymagane w razie konieczności:        

W pozostałych sytuacjach, aby skorzystać z bezpłatnej porady specjalistycznej potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza, np. specjalisty. Pacjent może sam wybrać lekarza specjalistę (spośród lekarzy posiadających umowę z NFZ). Wykaz placówek i lekarzy dostępny jest w rejestracji jak i na stronach internetowych NFZ ( www.nfz-warszawa.pl).

PERSONEL LEKARSKI:

PERSONEL PIELĘGNIARSKI:      

Wszystkie pielęgniarki posiadają niezbędne kwalifikacje i ukończone kursy pomocne do wykonywania zawodu m.in. Kurs EKG, kurs wykonywania szczepień ochronnych i profilaktycznych.

Gabinet zabiegowy


Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00.

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ:        

 

Jesteś naszym: 143807 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt