Usługi i profilaktyka

Lekarze przychodni zajmują się zarówno profilaktyką jak i promocją zdrowia. Decydują zarówno o metodach diagnostyki, leczenia, jak i o skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznych i szpitali.
Usługi medyczne wykonywane są w ramach NFZ jak i odpłatnie

Opieka lekarsko – pielęgniarska

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent wypełniając deklarację dokonuje wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej została otwarta 2 marca 1999 roku. Założycielem i jej Kierownikiem jest dr Jolanta Mroczek - Wójtowicz kardiolog.
Poradnia posiada własne zaplecze diagnostyczne. Konsultacje i badania diagnostyczne wykonywane w ramach NFZ jak i odpłatnie.

Kontakt z nami:

NZOZ ASKLEPIOS PNDK
ul. Sonaty 6d
02-744 Warszawa
tel./fax. 22 843 84 04
www.asklepios.waw.pl
e-mail:asklepios2@poczta.onet.pl

WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI SYGNAŁOWEJ (NURSE-ECG - Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardiography) ELEKTROKARDIOGRAFIA

Jest to nowa ( wspomagająca ) metoda badań w diagnostyce kardiologicznej opracowana w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez prof.dr hab. Ryszarda Krzyminiewskiego.

Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu.

Wprowadzenie zapisu cyfrowego EKG pozwoliło zastosować do jego analizy specjalny program komputerowy zwiększający rozdzielczość sygnałów elektrycznych. Dzięki temu możliwe stało się wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie stosunkowo niewielkich zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku, przebytym zawałem itp. EKG - zapis standardowy EKG - zapis po analizie programem zwiększającym rozdzielczość Zasada konstrukcji wektokardiogramu.

Krzywa widoczna na rysunku (czerwona) przedstawia pętlę ruchu końca wektora dipola elektrycznego depolaryzacji w mięśniu sercowym. Dla ułatwienia interpretacji zapisów ekg o zwiększonej rozdzielczości wykorzystana została technika wektokardiografii. Metoda ta nie zastępuje standardowych metod diagnostycznych w kardiologii.

Przy użyciu tej metody najpierw został wyznaczony elektrokardiogram wysokiej rozdzielczości sygnałowej dla osób zdrowych, u których nie stwierdzono żadnych chorób serca, ani układu krążenia. Stanowi on wzorzec, do którego odnosi się każde inne badanie NURSE-ECG przeprowadza się przy użyciu 12-odprowadzeniowego cyfrowego aparatu ekg (w naszym przypadku firmy MEDEA).

Zapisy ekg z każdej elektrody poddaje się analizie komputerowej zwiększającej ich rozdzielczość. W wyniku tak przeprowadzonego badania i analizy komputerowej otrzymuje się:

  1. okres przebiegu pobudzenia - depolaryzacji w trzech płaszczyznach czołowej, poprzecznej i strzałkowej - jest to zapis obrazujący ruch chwilowego wektora depolaryzacji przegrody międzykomorowej oraz lewej i prawej komory serca
  2. zestawienie procentowe aktywności elektrycznej fragmentów mięśnia sercowego w porównaniu z wzorcem osoby zdrowej
  3. graficzne ujęcie aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów komór i przegrody międzykomorowej w zestawieniu z wzorcem.

 

 PRZYKŁADY INTERPRETACJI PRZYPADKÓW KLINICZNYCH      

Jesteś naszym: 141938 gościem                    Wykonanie strony internetowe : DevilArt